axan

f. sif.
1. Bax axar 1-ci mənada. <Salam> lal axan kəhriz suyundan ovuc dolusu içdi. M. C..
2. məc. Süzgün, xumar. Yuxusuz maraltək hərdən süzülüb; Axan gözlərinin sədəqəsi canım. Q. Z..
◊ Axan ulduz – fəzalardan çox iti sürətlə yerə düşən və bu zaman güclü işıq verən göy cismi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • axan — axan, in obs. or dial. pl. of ash n.2 …   Useful english dictionary

  • axan — axant désaxant détaxant malaxant myorelaxant relaxant surtaxant taxant …   Dictionnaire des rimes

  • səyyalə — ə. axan şey; maye …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • axın — is. 1. Sürətlə axan su; sel; iti cərəyan, güclü axan su, selab. Yağışdan əmələ gələn axın yolları xarab etdi. // Cərəyan, suyun axıb getdiyi tərəf. Çayın axını ilə üzmək. – Sən ki son nəfəsinlə vətəni andın; Çayların axını dayandı bir an. S. V..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axmaq — 1. f. 1. Bir istiqamətdə getmək, cərəyan etmək (mayelər və hava haqqında). Çay axır. Su axır. Damarlarda qan axır. – Ərir dağın, çölün qarı; Axır dərələrə sarı. A. S.. <Tahir> pəncərədən içəri axan təmiz havada xumarlana xumarlana yuxuya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıjıltılı — sif. Qıjıltı ilə axan, çox iti axan. Qəhrəman . . aşağılarda, çox dərinlərdə axan qıjıltılı çaya baxırdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • itiaxan — sif. Sürətlə axan, tez axan. İtiaxan çay …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lam — 1. sif. və zərf məh. bax lal 2 ci mənada. . . Alagöz artıq birbaş lam axan Kürə doğru addımlayırdı. S. R.. Bu böyük, sakit, lam axan çaya baxdıqca İlyasın gözü axırdı. M. C.. 2. <ər.> Ərəb əlifbasında «ل» şəklində yazılan hərfin adı. Üç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sızqa — sif. Suyu az az, sızılaraq axan. Meşəli dağların ətəklərindən süzülən, sızqa bulaqlardan toplanıb üzüaşağı gələn su dərənin bir kənarını tuturdu. S. R.. Meşənin ortasından axan sızqa bulağın sakit şırıltısı xəzəllərin xışıltısı ilə həmahəng… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.